Ukázky jak použít zábrany proti holubům a jinému ptactvu

1. Zasíťování řady lodžií pomocí kovového rámu


2. Zasíťování řady lodžií pomocí pružného rámu z vnitřní strany


3. Zasíťování řady lodžií pomocí pružného rámu z čelní strany


4. Zasíťování lodžie s předsazeným zábradlím sítí oko 28x28mm


5. Zasíťování lodžie s lehce předsazeným zábradlím a sítí s diagonálně stříhaným okem


6. Zasíťování řady lodžií - jednotlivě , barva sítě olivově zelená


7. Zasíťování řady lodžií - z vnitřní strany přes patro


8. Zasíťování řady lodžií - z vnější stranyUkázka lodžie 1

Zasíťování řady lodžií pomocí kovového rámu


Lodžie zasíťované v rámci zateplení fasády. Kovový rám může budit dojem precizní a solidní práce. Pokud nebudeme uvažovat samotnou pracnost a cenu, je zcela zřejmé že za pár let bude viditelně rezavý, zmenšil prostor kudy má do lodžie vnikat světlo a ve výsledku lodži neochránil. Ptáci mohou podlézt pod zábradlím a mohou usedat na horní ploše zábradlí před sítí. Toto "luxusní" řešení porušuje základní pravidla standardu a je bez doplňujících úprav neúčinné. Zcela nepochopitelné je to, že před zateplením fasády byl dům ošetřen technologií pružného lankového rámu dle standardů a majitelé jej po zateplení fasády neobnovili. Vzhledem k tomu, že otvory pod zábradlím vnikají holubi do prostoru zasíťované lodžie, drtivá většina uživatelů lodžií tento problém vyřešila svinutým pásem starého koberce nebo linolea. Horní okraj zábradlí je neošetřený a holubi zde často posedávájí a znečišťují fasádu.


↑ Nahoru
Ukázka lodžie 2

Zasíťování řady lodžií pomocí pružného rámu z vnitřní strany


Lodžie zasíťované v rámci zateplení fasády pomocí pružného lankového rámu. Správný způsob ošetření chodbobé lodžie dle standardu. Toto řešení je esteticky citlivé, pokud pozinkované lanko časem zrezne nebude to výrazně rušit. Pružný rám je zcela bezkonkurenčně levnější a lze jej jednoduše udržovat a opravovat. Je zde zcela viditelné to, že síť chrání všechny plochy, kam by mohli usedat holubi a prostor lodžie. Pro upnutí sítě do zateplené fasády byla použita technologie kotvení pomocí úhelníku a šroubu do zateplené fasády. Kotvení je dostatečně husté a samotné provedení je velmi povedené. Zde bych chtěl zdůraznit, jak pěkně je síť vypnuta. Zejména kolmost vláken ke stěnám lodžie působí velmi upraveně. Jediné co by se dalo zlepšit je upnutí sítě ne po 20cm ale po 10cm. Okraj sítě by byl méně zatížen a rovnoměrněji napnut. Jinak lze ozačit toto provedení za profesionální a velmi pěkné.


↑ Nahoru
Ukázka lodžie 3

Zasíťování řady lodžií pomocí pružného rámu z vnější strany


Účinný způsob ošetření chodbobé lodžie. Na této ukázce je zároveň vidět i diagonálně stříhaná síť. Ošetření není zcela podle standardu. Bylo použito méně kotev a lanko není správně vypnuté což po napnutí sítě způsobilo prohnutí lanka a vytvoření vln. Síť není k lanku připnuta hliníkovými sponkami ale lanko je vpleteno do okraje sítě, Na první pohled se to může jevit jako levnější řešení, než síť se sponkami. Pokud ovšem zákazník upřednostňuje estetický vzhled zasíťování nad cenou, pak by s tímto řešení zcela spokojen nebyl. Sponkování dává montážní firmě možnost pěkně vyladit vypnutí sítě během upínání , což v případě vplétání není možné. Pokud bych hodnotil tuto montáž pak musím říct , že je plně funkční, ale do "klubu estétů" bych montážní firmu nepřijal.


↑ Nahoru
Ukázka lodžie 4

Zasíťování lodžie s předsazeným zábradlím sítí oko 28x28mm


Pokud má lodžie předsazené zábradlí je třeba opřít síť v rozích o pomocné vynášecí lanko, tak aby nedocházelo ke zhroucení tvaru sítě. Pokud je toto provedeno s náležitou péčí, pak je výsledek jako na fotografii. Síť vypadá uspořádaně a na této instalaci je patrné, že byla dělána podle standardu a s náležitou pečlivostí. Povšimněte si správného počtu kotvících ok ve stropu lodžie a porovnejte s ukázkou č.5 kde jich je méně. Zde byla použita síť s menším okem , coź se samozřejmě projeví větší viditelností na fasádě domu. V horním pravém rohu fotografie je vidět druhá lodžie, kde síť je tažena na boku až k podlaze chrání i prostor mezi zábradlím a zdí.


↑ Nahoru
Ukázka lodžie 5

Zasíťování lodžie s lehce předsazeným zábradlím a sítí s diagonálně stříhaným okem


Tato instalace je plně funkční ale vykazuje určité estetické nedostatky, které jsou zapříčiněny několika faktory. Diagonálně stříhaná síť se někdy může jevit méně uspořádaně oproti klasicky stříhané síti, menší počet kotvících bodů a nepodepřené rohy způsobují vlnění a porušení pravidelnosti řádkování což estetický vzhled vždy zhorší. V rozích není síť řádně podepřena pomocným vynášecím lankem a proto dochází ke zhroucení rohů, tak jak je síť tažena připnutím k rámu. Porovnejte jak vypadá vypnutá síť s větším počtem kotvících bodů a pomocným vynášecím lankem v ukázce č.4


↑ Nahoru
Ukázka lodžie 6

Zasíťování řady lodžií - jednotlivě , barva sítě olivově zelená


Samostatně zasíťovaná lodžie pomocí pružného lankového rámu. Síť je správně natažena před zábradlí aby na něj nemohli usedat holubi. Na fotografii je zřetelně vidět , ošetření prostroru pod zábradlím pomocí průhledné fólie cca tl. 0,8mm, pravděpodobně přilepené z vnitřní strany pomocí silikonového tmelu. Dále je v tomto případě velmi nevhodně zvolena barva sítě, neboť lodžie se světlým pozadím je vhodnější zasíťovat světlou sítí (šedobéžová "barva kámen"). Zajímavostí je použití kombinovaného úhelníku KRAUPNER , který má dva otvory jeden pro kotvení pomocí trhacího nýtu a druhý pro kotvení pomocí šroubů s hmoždinkou do zateplené fasády. Zalomení sítě je způsobeno nemožností upnout úhelník blíže k okraji lodžie z důvodu zateplení. Kotva v tomto případě měla být výše, aby síť neležela na zábradlí (holubi na ní mohou sednout) a zároveň by zasíťování vypadalo lépe.


↑ Nahoru
Ukázka lodžie 7

Zasíťování řady lodžií - z vnitřní strany přes patro


Zasíťované chodbové lodžie jedním pruhem sítě z vnitřní strany lodžie. Síť je napnuta mezi patry přes vnější stranu, což umožnilo zasíťování lodžiií bez potřeby hrolezců a výrazně to zlevnilo samotnou montáž. Fasáda je zateplená, proto byly použity univerzální kotvící úhelníky. Barva sítě je šedobéžová - kámen , která se při čelním pohledu téměř ztrácí. Že jsou lodžie zasíťované lze poznat až při dostatečném přiblížení ke domu. Tato barva sítě je pro síťování lodžií nejvhodnější.


↑ Nahoru
Ukázka lodžie 8

Zasíťování řady lodžií - z vnější strany


Zasíťované chodbové lodžie jedním pruhem sítě z vnější strany lodžie. Ukázkové zasíťování řady lodžií z vnější strany a nezateplené fasády. Síť je pěkně vypnutá a vlákna jsou kolmá jak ve svislém tak v horizontálním směru. Na fotografii je vidět, jak je síť připnuta k lanku každé druhé oko. Tento způsob připnutí zvyžuje trvanlivost síťování, neboť je napětí způsobené připnutím sítě k lanku rovnoměrně rozloženo po celém obvodu sítě a maximálně se snižuje riziko prasknutí krajního vlákna. I kdyby vlákno prasklo, pak síť spolehlivě udrží připínací sponky v nejbližším oklolí případného poškození.


↑ Nahoru